Broinvigning 2021 Grytesundsbron

Så kom då invignigsdagen den 5 september 2021 då tre landshövdingar (en tillförordnad) kom til Grytehall – gränsstenen där Småland, Skåne och Blekinge möts. Bron heter Grytesundsbron och ligger i sundet mellan Södra -och Norra Grytsjön.

Stort tack till Sparbanken Eken – Almundsryds och Göteryds Sparbanksstiftelse för sponsring för vår broinvigning och firande.
Grytesundsbron och Grytehall. Landshövdingar från Småland, Skåne och Blekinge invigde.
Bron invigs genom att Landshövdingarna fläter sidenband.
Marianna Agetorp håller tal vid invigningen av Grytesundsbron 2021
Anders Agetorp under byggnationen av Grytesundsbron 2021