Kulturföreningen

Maj 2020. Bron över Grytesund. Äntligen en säker passage mellan Småland, Skåne och Blekinge. Gränsstenen kallas Grytstenen och Grytehall. En ny vandringsled på Smålandssidan är under arbete liksom nya spänger. För fler bilder se vår facebooksida Spjutaretorpsbygdens Kulturförening

Bli medlem och stöd vårt projekt och vår förening.
Sätt in 50:- på vår Bankgiro: 784-8609
eller
Swish: 123 302 17 89
 

2020 – års konst-och kulturrunda är inställd.

Foto: Jacob Michelsen 2020

Nytt datum för årsmöte! OBS!

Lördagen den 23 Maj klockan 17.00

Föreningshandlingar nedan.

Kallelse och dagordning för årsmöte med Spjutaretorpsbygdens Kulturförening 2020

När: 23 Maj kl 17:00 2020

Var: Stures grillplats/badplats

Pga smittorisken tar alla med eget fika/matsäck eller grillmat.

Dagordning

§ 1. Mötet öppnar


§ 2. Val av mötesordförande


§ 3. Val av mötessekreterare


§ 4. Val av justeringspersoner/ rösträknare


§ 5. Godkännande av dagordningen


§ 6. Årsmötets behöriga utlysande


§ 7. Verksamhetsberättelse


§ 8. Fastställande av resultat och balansräkning§ 9. Revisionsberättelse och balansräkning

§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen


§ 11. Arvoden för styrelsen- Fråga hänskjuten till årsmötet. Se föregående protokoll.

§ 12. Val av ordförande


§ 13 Val av kassör


§ 14. Val av övriga ledamöter och suppleanter


§ 15. Val av revisor och suppleant


§ 16. Val av valberedning sammankallande


§ 17. Bestämmande av medlemsavgift för 2020

§ 18. Fastställande av deltagaravgift för medverkan Konst och kulturrundan.

§ 19. Verksamhetsplan och Konst- och kulturrundan 2020

§ 20. Nästa arbetsmöte


§ 21. Nästa styrelsemöte


§ 22. Övriga ärenden


§ 23. Mötets avslutas.


PS: Glöm inte att betala in medlemsavgiften.

Mer info inom kort. Vill du ha våra utskick? Sänd mail till föreningen

OBS – Planerade årsmötet inställt

Nästa föreningsträff
Årsmöte den 10 april 2020 kl. 11.00

Några hållpunkter 2020 inför nästa års konstrunda.
Årsmöte den 10 april 2020 kl 11.00 hos Birgitta Augustsson Gäddegölshult
Grillning. Föreningen står för korv och tilltugg.
Vi fortsätter dagen med vandring och påbörjar arbetet med spång över Grytesund till Gränsstenen Grytehall – där Småland, Skåne och Blekinge möts.
Planering inför årets konst och kulturförening.

Kallelse och dagordning för årsmöte med Spjutaretorpsbygdens Kulturförening 2020

När: 10 April (långfredagen) kl 11:00 2020

Var: Birgitta Augustsson Gäddegölshult
Vi grillar korv tillsammans som styrelsen ordnat.

Efter årsmötet går de som vill ned till Gränsstenen och påbörjar arbetet med en spång över Grytesund till Gränsstenen Grytehall. (Om vädret och vattenståndet tillåter detta.)

Dagordning

§ 1. Mötet öppnar


§ 2. Val av mötesordförande


§ 3. Val av mötessekreterare


§ 4. Val av justeringspersoner/ rösträknare


§ 5. Godkännande av dagordningen


§ 6. Årsmötets behöriga utlysande


§ 7. Verksamhetsberättelse


§ 8. Fastställande av resultat och balansräkning§ 9. Revisionsberättelse och balansräkning

§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen


§ 11. Arvoden för styrelsen- Fråga hänskjuten till årsmötet. Se föregående protokoll.

§ 12. Val av ordförande


§ 13 Val av kassör


§ 14. Val av övriga ledamöter och suppleanter


§ 15. Val av revisor och suppleant


§ 16. Val av valberedning sammankallande


§ 17. Bestämmande av medlemsavgift för 2020

§ 18. Fastställande av deltagaravgift för medverkan Konst och kulturrundan.

§ 19. Verksamhetsplan och Konst- och kulturrundan 2020

§ 20. Nästa arbetsmöte


§ 21. Nästa styrelsemöte


§ 22. Övriga ärenden


§ 23. Mötets avslutas.

PS: Betala in medlemsavgift till Spjutaretorpsbygdens kulturförening.

Sätt in 50:- på vår Bankgiro: 784-8609 

eller Swish: 123 302 17 89
För Ibannummer se längre ned här på denna sida.
Tillkommer avgift för medverkande i konst och kulturrundan.
Utställaravgift per Plats: 200:-
Sista anmälan som medverkande till
2020 års Konst och kulturrunda 21-23 maj. 20 April


Tidigare under 2019

Kommande medlemsmöte 2019: 14 September 11.00
Stures grillplats
Vandring och planerande för ny vandringsled mellan Skåne, Blekinge och Småland.
Vi möts kl 11.00 och vandrar till Grytehall – gränsstenen mellan Småland, Skåne och Blekinge.
För frågor kontakta Marianna Agetorp 070-6739916


Tidigare medlemsmöten.Grillkväll vid Stures badplats
18.00 Lördagen 1 juni
Under konstrundan på Kristihimmelfärdshelgen.
Alla tar med egen grillmat och tillbehör.


Under 2019 inbjudes föreningens medlemmar till Årsmöte den 19 april  kl. 15 (Långfredagen) i ladan på Stensjöäng. (En timme före samlas föreningens styrelse för sammanträde).

Kallelse till årsmöte med Spjutaretorpsbygdens kulturförening

Verksamhetsberättelse Spjutaretorpsbygdens kulturförening 2018

StadgarSpjutaretorpsbygdens kulturförening 2018

Bli medlem!

Sätt in 50:- på vår Bankgiro: 784-8609 eller

Swish: 123 302 17 89

Konst – och kulturrunda  2019

Torsdag-fredag-Lördag 30 maj-1 juni.
Öppet 11-16

Medlemsmöte Grillkväll vid Stures grillplats
Lördagkvällen den 1 Maj 18.00
Ev ändring vid regn.
Besked ges på: 070-6739916

Vi vill verka för:

En levande landsbygd
Gemenskap och samhörighet
Förena forntid och framtid
Bredda kulturen

Välkommen som medlem om du vill stötta vår förening och vår bygd.
Kontaktperson Marianna Agetorp Ordförande.


Mer info på hemsidan. www.spjutaretorp.com

För 2018: 50 kronor per person

Swish: 123 302 17 89

Bankgiro: 784-8609

Betalning från annat land:

IBAN SE61 8000 0800 6900 3185 3120
Bankens BIC SWEDSESS
Kontohavare SPJUTARETORPSBYGDENS KULTURFÖRENING
Kontokod 1