Norra Grytleden

Spjutaretorpsbygdens kulturföreningen har verkat för att få till en vandringsled runt Norra Grytsjön. Vi har provvandrat olika sträckor flera gånger, burit virke, verktyg och material till Grytesundsbron, hängt ut vimplar längst stigen, röjt bort sly längs vandringsleden och frågat markägarna om tillstånd. Att bygga bron och spängerna har varit ett stort och omfattande arbete. Men nu har vi kommit ett rejält steg vidare. Nu kan du finna vandringsleden via appen och hemsidan Naturkartan, och ge dig ut på vandring – i ensamhet eller i grupp. Leden är på 5,4 kilometer. Utgå gärna från byn Gäddegölshult. Där finns en postlåda med en utskriven karta om du inte vill vara beroende av telefonen under vandringen.

Om Grytehall och Grytesundsbron.
Stort tack till Almundsryds- och Göteryds Sparbanksstiftelse som stöttat föreningen med bidrag till Grytesundbron och invigningen.

Vi är mycket tacksamma för ekonomiskt bidrag från Almundsryds Sparbankstiftelse och Göteryds Sparbankstiftelse – för att dra vandringsleden, ordna broinvigning, bjuda till festligheter med landshövdingar från Småland, Skåne och Blekinge län.

Norra Grytleden runt Norra Grytsjön. Strax intill gränspunkten mellan Skåne, Blekinge och Småland.