Norra grytleden

Här finner du information om Norra Grytleden och kartan.

Norra Grytleden
Spjutaretorpsbygdens kulturföreningen har verkat för att få till en vandringsled runt Norra Grytsjön. Vi har provvandrat olika sträckor flera gånger, burit virke, verktyg och material till Grytesundsbron, hängt ut vimplar längst stigen, röjt bort sly längs vandringsleden och frågat markägarna om tillstånd. Att bygga bron och spängerna har varit ett stort och omfattande arbete. Men nu har vi kommit ett rejält steg vidare. Nu kan du finna vandringsleden via appen och hemsidan Naturkartan, och ge dig ut på vandring – i ensamhet eller i grupp. Leden är på 5,4 kilometer. Utgå gärna från byn Gäddegölshult. Där finns en postlåda med en utskriven karta om du inte vill vara beroende av telefonen under vandringen.
Vi är mycket tacksamma för ekonomiskt bidrag från Almundsryds Sparbankstiftelse och Göteryds Sparbankstiftelse – för att dra vandringsleden, ordna broinvigning, bjuda till festligheter med landshövdingar från Småland, Skåne och Blekinge län.

Grytesundsbron 2021
Anders Agetorp bygger Grytesundsbron 2021

Broinvigning 2021 Grytesundsbron Så kom då invignigsdagen den 5 september 2021 då tre landshövdingar (en tillförordnad) kom til Grytehall – gränsstenen där Småland, Skåne och Blekinge möts. Bron heter Grytesundsbron och ligger i sundet mellan Södra -och Norra Grytsjön.

Stort tack till Sparbanken Eken – Almundsryds- och Göteryds Sparbanksstiftelse för sponsring för vår broinvigning och firande.

Gränsstenen Grytehall

Grytesundsbron som förbinder Småland, Skåne och Blekinge på Norra Grytleden
Invigningen Foto: Jan Ottosson
Grytesundsbron och Grytehall. Landshövdingar från Småland, Skåne och Blekinge invigde.
Marianna Agetorp Invigningstalar
Grillplats på Norra grytleden