Torpinventering

Härlunda Hembygdsförening har under många år arbetat med att inventera torp, gårdar, backstugor, kulturplatser, minnesstenar, tjärbrännor, kolbottnar, förvaringsgopar mm.
Här kan du ta del av och följa utvecklingen av hur detta arbete nu digitaliseras och läggs in på en digital karta.

Läs mer om torpinventeringen.
Se också Riksantikvarieämbetets förträffliga sida. Fornsök